علت روشن نشدن ماشین چیست؟ این سوال، از آن سوال‌هایی که صدها جواب مختلف برای آن وجود دارد! هر ماشین مجموعه‌ای است از هزاران قطعه و صدها سیستم کوچک و بزرگ که وجود نقص در هر کدام از آنها، ممکن است باعث روشن نشدن ماشین شود. به همین دلیل نیز دلایل بسیاری برای روشن نشدن […]