کارشناس کاروبیکس در شهر خود باشید

کارشناس خودرو

مزایای همکاری با ماروبیکس

کسب درآمد بالا

کسب درآمد بالا

با فعالیت در ایمن ران شوید، می توانید علاوه بر درآمد فعلی خود، صاحب درآمدی بالا شوید.

انتخاب زمان و مکان فعالیت

انتخاب زمان و مکان فعالیت

هيچ اجباری در نوع فعالیت و همکاری نیست. مکان و زمان فعالیت خود را به دلخواه انتخاب کنید.

چه سیار، چه در مغازه

چه سیار، چه در مغازه

فرقی نداره به صورت بسیار کار می کنی یا در مغازه. در هر دو صورت می تونید همکار ما باشید.

فرم درخواست همکاری

تاریخ تولد
محل صدور
شغل پدر
کد ملی
وضعیت تاهل
تعداد فرزندان
ملیت
مذهب
خدمت نظام وظیفه
تحصیلات
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
در صورت داشتن تاهل، شغل و محل کار و شماره تماس همسر خود را بنویسید :
نام ونام خانوادگی
سازمان/اداره/شرکت
آدرس و تلفن محل کار
سوابق کاری :
نام موسسه
تاریخ آغاز و پایان
سمت
نام مدیر
علت ترک خدمت
 
دوره های گذرانده شده مرتبط با شغلتان/نام آموزشگاه/مدت دوره :
مشخصات بستگان درجه یک را به ترتیب بنویسید :
نوع وابستگی
تاریخ تولد
میزان تحصیلات
شغل
آدرس محل سکونت
 
دو نفر از دوستان و آشنایان که معرف شما باشند را معرفی نمایید :
نام و نام خانوادگی
شغل
میزان آشنایی
آدرس
تلفن
 
آدرس(ضروری)
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .