آیا ماشین لیزینگی را می‌توان فروخت؟ بعد از نوسانات ارزی، افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌های اخیر، توجه خریداران به طرح‌های پیش‌فروش خودرو، بیش از پیش جلب شده است. دلیل آن هم کاملا واضح به نظر می‌رسد: وقتی خودرویی قیمتش چندبرابر شود، بدیهی است که قدرت خرید مشتریان به همان اندازه، بیشتر نمی‌شود! […]