کارشناسی خودرو چیست : شامل اقداماتی است که روی یک وسیله نقلیه انجام می شود تا قیمت دقیق آن مشخص شود. این اقدامات عبارت است از: بررسی رنگ و بدنه بررسی قطعات تعویضی چکاپ کامل موتور و گیربکس چک کردن وضعیت ترمز و فرمان بررسی کیلومتر وسیله نقلیه تست قطعات الکترونیکی و کامپیوتری و سایر […]