حفظ زیبایی ظاهر برای بسیاری از مالکان ماشین‌ها اهمیت بالایی دارد.کاور ماشین یکی از راه‌های مناسب برای داشتن ماشینی متفاوت است. این حساسیت ابتدا با شستشوی پیاپی معنا پیدا می‌کرد و بعد از آن هم عملیات واکس و پولیش به میان کشیده شد؛ اما طی چند سال اخیر بحث استفاده از کاورهای بدنه به‌شدت رونق […]