به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، گروه خودروساری سایپا موفق باشد با وجود تحریم و شیوع ویروس کرونا در کمتر از ۴ ماه پروژه ساخت ماشین های پاشش اتوماتیک رنگ خودرو را عملیاتی کند. بر این اساس ظرفیت تولید این مجموعه فناورانه متناسب با اقبال بازار به محصولات دو رنگ تا ۴۰ […]