به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، سید جواد سلیمانی در تشریح طرح سه‌شنبه‌های سایپایی، اظهار کرد: با راهبری وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه های مختلفی برای کنترل و تنظیم بازار خودرو تدوین شده که یکی از آنها عرضه مدوام و مستمر خودرو توسط خودروسازان کشور است. از این رو گروه سایپا […]