به گزارش خبرگزاری مهر مسکو اعلام کرد دارایی‌های شرکت خودروسازی فرانسوی رنو را که در این کشور سرمایه گذاری کرده است تصاحب کرد. رنو خروج خود از بازار روسیه و واگذاری دارایی‌های خود را تأیید کرده است. “رنو” در اواخر ماه مارس تأیید کرد که “فعالیت‌های کارخانه رنو در مسکو” را به حالت تعلیق درآورده […]