به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته بانک توسعه آسیایی (ADB)، افزایش شدید فقرو به زیر خط فقر رفتن میلیونها نفر، از دست رفتن هزاران شغل، رکود اقتصادی و نابرابری که می‌تواند تا چندین نسل‌طول بکشد، از مهمترین اثرات همه‌گیری کووید ۱۹ در جنوب شرقی آسیا است. این بانک در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرده، […]