به گزارش خبرگزاری مهر صندوق بین‌المللی پول تأیید کرد که در حال افزایش کمک‌های مالی اضطراری به کشورهای آسیب‌دیده از قیمت‌های بالای مواد غذایی و کمبود ناشی از جنگ در اوکراین است، زیرا ۲۰ تا ۳۰ کشور به شدت به این منابع نیاز دارند. کریستالینا جورجیوا، مدیر صندوق، گفت اعضای هیئت اجرایی آن در جلسه […]