به گزارش خبرگزاری مهر، بانک‌های سوئیسی که معمولاً به دلیل ناشناس بودن حساب‌های مشتریان و امنیت خود مورد توجه قرار گرفته‌اند، در بحبوحه تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو به دلیل عملیات نظامی در اوکراین، تخمین نادری از دارایی‌های مشتریان روسی انجام دادند. انجمن بانکداران سوئیس (SBA) روز پنجشنبه اعلام کرد که بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ […]