فنر خودرو چیست و چه وظایفی دارد؟ فنرها و کمک‌فنرها که اجزایی جدا نشدنی هستند، از اعضای مستقل سیستم تعلیق به شمار می‌روند. در ابتدا باید به این حقیقت اشاره کرد که وظیفه و کارایی کمک فنر و فنر خودرو در تلفیق با یکدیگر تکمیل می‌ شود و به تنهایی هیچ کارایی خاصی ندارند. این […]