به گزارش خبرگزاری مهر پلیس سوئیس اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ کیلوگرم کوکائین را در محموله‌ای از دانه‌های قهوه که به کارخانه نستله رسیده بود، کشف و ضبط کرده است. پلیس گفت که کارگران کارخانه واقع در رومونت در کانتون فریبورگ در غرب سوئیس به مقامات اطلاع دادند که یک پودر سفید مرموز را […]