به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما؛ در مناطق دیگر، چشم انداز کاهش تولید مس در امریکای جنوبی همچنان نگرانی‌های کمبود را ایجاد می‌کند. تولید شیلی، تولید کننده برتر شیلی در سه ماهه اول سال، ۶.۷ درصدکاهش یافت و اعتراضات معدنی در پرو این فعالیت‌ها را متوقف کرد.ترافیگورا تاجر کالا هشدار داد که […]