به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری ریلکو، مدیر کل موسسه مطالعات بازار کشاورزی مسکوگزارش داد که با وجود جنگ اوکراین، روسیه به صادرات غلات خود به برخی از بزرگترین مشتریان خود از جمله مصر، ترکیه و ایران ادامه داده است. او گفت که با وجود افزایش هزینه های حمل و نقل اما منابع صادراتی این کشور […]