به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می‌رسد کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای جایگزینی منابع تأمین انرژی خود دست به کار شده اند و قصد دارند با مذاکرات فشرده با دیگر کشورها به دنبال تنوع بخشی به کشورهای صادرکننده انرژی به خود هستند. به طوری که معاون صدراعظم آلمان گفته است که گاز مورد نیاز کشورش […]