در روزهایی که برای خرید یک پراید دهه 70 با انبوهی از مشکلات ظاهری و فنی می‌بایست چیزی حدود 30 میلیون تومان پرداخت کرد، خرید یک خودروی کارکرده متعارف که از همه نظر سلامت باشد، به نوعی یک ریسک بزرگ اقتصادی به حساب می‌آید. حتی اگر صدها مطلب مربوط به راهنمایی خرید و فروش خودروی […]