به گزارش خبرگزاری مهر آخرین گزارش مؤسسات بین المللی درباره تحولات بازار نفت نشان داد که جریان‌های نقدی خوب با پشتوانه قیمت‌های بالای نفت به تولیدکنندگان نفت شیل کمک کرد تا در سال جاری ۱۲ درصد بار بدهی خود را کاهش دهند تا به سطوح قبل از شیوع کرونا نزدیک شوند. این گزارش خاطرنشان می‌کند […]