به گزارش خبرگزاری مهر، داده‌های بانک مرکزی کره جنوبی نشان داد که قیمت‌های وارداتی کره جنوبی در ماه فوریه برای دومین ماه متوالی افزایش یافت. بر اساس داده‌های اولیه بانک کره جنوبی، شاخص قیمت واردات در فوریه نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد افزایش یافت. به گزارش آژانس خبری کره‌ای “یونهاپ“، این افزایش در زمانی […]