هر آنچه درباره تعویض روغن موتور باید بدانید دو فلز را تصور کنید که با سرعت بالا به یکدیگر برخورد می‌کنند. هرچقدر که سرعت و فشار افزایش پیدا می‌کند، حرارت هم بیشتر می‌شود. در نهایت با ادامه این روند شاید پدیده ذوب شدن یکی از دو فلز خواهیم بود. این همان اتفاقی است که اگر […]