به گزارش خبرنگار مهر به نقل از واشنگتن پست، تأمین علوفه، حفظ آب و خاک، تولید گیاهان دارویی، پایدار شدن زیست بوم، تنظیم چرخه آب، ممانعت از فرسایش، کاهش آلودگی، اکوتوریسم، تأمین پروتئین جامعه بشری، و ده‌ها کارکرد دیگر را مراتع برعهده دارند. تأمین غذای دام‌ها و نیز وابستگی شدید اقتصاد دامداران و عشایر با […]