به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دانشگاه سازمان ملل، بسیاری از کشورهای جهان به دلیل نقش گسترده اجرای عملیات آبخیزداری در توسعه کشاورزی و امنیت غذایی، به سمت اجرای آن حرکت کرده‌اند. مدیریت یکپارچه آبخیزداری از خسارات شدید تبخیر منابع آبی، کاهش آب در سفره‌های زیر زمینی، فرسایش خاک و نابودی منابع طبیعی جلوگیری […]