به گزارش خبرگزاری مهر سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) اعلام کرد، قیمت‌های جهانی مواد غذایی در ماه آوریل، یک ماه پس از رسیدن به سطح رکورد جدید در بحبوحه ادامه درگیری روسیه و اوکراین، اندکی کاهش یافت. شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه آوریل به طور متوسط ۱۵۸.۵ واحد بود که […]