به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، در نشست مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با رییس نمایندگی سفارت جمهوری اسلامی موریتانی در ایران، زمینه های مشترک همکاری میان این خودروساز و کشور موریتانی مورد بررسی و گفت و گو قرار گرفت. در این نشست، فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان […]