خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد، امین محمودی: طی سالیان گذشته بسیاری از رسانه‌ها و مسئولان اقتصادی وابسته به دولت دوازهم تلاش کردند تا با فضاسازی زمینه پذیرش لوایح چهارگانه FATF را در کشور تسهیل شود. به طوری که آنها همواره نپیوستن به FATF را یکی از دلایل مشکلات کنونی اقتصاد ایران معرفی کنند، اما این افراد […]