به گزارش خبرگزاری مهر با تحریم‌های غرب که روسیه را از چندین طرف محاصره کرده است، اما هنوز نفت روسیه به مقاصدی نامعلوم ارسال می‌شود. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال که به داده‌های TankerTrackers.com استناد می‌کند، تاکنون بیش از ۱۱.۱ میلیون بشکه نفت روسیه در محموله‌هایی با “مقصدهای نامعلوم” بارگیری شده است. تحلیلگران به […]