به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، پیرو جو رسانه‌ای ایجاد شده در مورد چک حق مأموریت مدیرعامل عزل شده امداد خودرو سایپا و پس از برخورد قاطع مدیرعامل سایپا با این موضوع، امروز برخی از رسانه‌ها اقدام به انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران شرکت پارس خودرو کردند که این شرکت در […]