به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، اخیراً برخی مقامات بلندپایه آمریکایی در رسانه‌های این کشور نسبت به نتیجه بخش بودن تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه ابراز ناامیدی کرده‌اند. به گفته آنها این تحریم‌ها آنگونه که واشنگتن از اعمال آنها انتظار داشت روی اقتصاد روسیه تأثیر منفی نداشته‌اند و آمریکا پیش از اعمال […]