‌به گزارش خبرگزاری مهر، حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور تأثیرات بدی روی اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته است چون این کشورها عمده انرژی خود را از روسیه وارد می‌کردند که یکی از این کشورها آلمان بوده که واردات گاز از روسیه دچار مشکل شده و از […]