به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله وقوع سیلاب‌های فصلی باعث خسارات جانی و مالی بسیاری در کشورهای جهان می‌شود، اما نکته‌ای که بیش از هر چیزی دیگری خودنمایی می‌کند آن است که اگرچه بزرگترین سیل‌های تاریخ جهان در هزاره اخیر گستردگی وسیعی داشته و از کشورهای متعدد در شمال اروپا تا شرق چین را در […]