به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، حمید مرادی، با بیان اینکه کمیاب شدن اقلام الکترونیک، سبب افزایش تولید خودروهای دارای کسری قطعه شده، تصریح کرد: این موضوع روند تأمین زیرمجموعه الکترونیک را در سطح جهانی دچار اختلال کرده است. قائم مقام اجرایی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزایش درخواست اقلام کامپیوتری و […]