به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس نظرسنجی دفتر آمار ملی انگلیس حدود ۴۰ درصد از بزرگسالان در بریتانیا به سختی می‌توانند قبض انرژی خود را حفظ کنند. بر اساس این نظرسنجی حدود ۹۱ درصد گفتند که هزینه‌های زندگی آنها افزایش یافته است و بیشتر آنها افزایش قیمت سوخت، گاز، برق و مواد غذایی را دلیل […]