به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی و دولت انگلیس معتقدند که درخواست افزایش حقوق در انگلیس به اقتصاد این کشور در مبارزه با تورم بی سابقه فعلی آسیب وارد می‌کند. به همین دلیل اتحادیه‌های کارگری در سراسر بریتانیا از اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان انتقاد کردند، زیرا به انگلیسی‌ها گفته است […]