به گزارش خبرگزاری مهر بانک سرمایه گذاری جی پی مورگان پیش بینی خود را برای صدور بدهی شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه به میزان یک سوم کاهش داد که این نشان از فشارهای اقتصادی است که اکنون فقیرترین کشورها با آن مواجه هستند. حجم اوراق قرضه دولتی و شرکتی فروخته شده در اقتصادهای نوظهور […]