به گزارش خبرنگار مهر ایالت اکلاهما گران‌ترین قبض گاز را در میان ایالت‌های آمریکا در زمستان پیش رو برای مردمش صادر خواهد کرد و این مسئله به خاطر افزایش قیمت گاز در بازار جهانی است. بر اساس مطالعات مؤسسه مانی گیک، مردم اکلاهما مجبور هستند در زمستان پیش رو ماهانه به طور متوسط ۳۰۱ دلار […]