به گزارش خبرگزاری مهر رویترز اعلام کرد شرکت عمانی OQ در حال بررسی عرضه عمومی گاز از طریق شبکه خط لوله سراسری است. منابع مالی این طرح قرار است از محل وامی که از بانک‌های بین المللی اخد شده تأمین شود. منابع آگاه سال گذشته گفتند که عمان در حال بررسی تأمین منابع مالی برای […]