به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، امیرحسین جلالی درباره روندی که گروه خودروسازی سایپا با وجود تحریم ها طی می کند، اظهار کرد: کارنامه کاری گروه خودروسازی سایپا نشان می دهد که در حد توان و با وجود سخت ترین تحریم ها و محدودیت های ناشی از کرونا توانست در زمینه های […]