به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایکاردا؛ اکثر مردم افغانستان در مناطق روستایی دور افتاده زندگی می‌کنند و اقتصاد آنان به کشاورزی و دام متکی بوده ولی با این حال تأمین معیشت جمعیت روستایی به علت استفاده ناپایدار از مناطق کوهستانی به خطر افتاده که این امر سبب فوران رواناب فصلی شده وکاهش نفوذ […]