به گزارش خبرنگار مهر کارگران یک پالایشگاه فرانسوی و یک انبار سوخت در پنج سایت متعلق به گروه انرژی توتال پیمان بستند که به اعتصاب خود ادامه دهند. چهار پالایشگاه از هفت پالایشگاه و یک انبار فرانسه پس از رد پیشنهاد مالی توسط کارگران پیشرو در بخش هیدروکربن، از کار افتادند. اعتصابات منجر به صف‌های […]