نرخ خودرو بیست و شش دی 1400

اس دبلیو امقیمت خودرو اس دبلیو ام G0113993 روز پیشقیمت بازار850,000,000
قیمت خودرو اس دبلیو ام G01F14003 روز پیشقیمت بازار1,095,000,000
قیمت خودرو ام وی ام 315هاچ بک‏، پلاس1399/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار400,000,000
قیمت خودرو ام وی ام 315هاچ بک‏، پلاس1400/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار430,000,000
قیمت خودرو ام وی ام X22‏، اتوماتیک اسپرت اکسلنت1400/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار545,000,000
قیمت خودرو ام وی ام X22‏، اتوماتیک اسپرت اکسلنت1399/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار530,000,000
قیمت خودرو ام وی ام X22‏، اتوماتیک اسپرت لاکچری1400/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار570,000,000
قیمت خودرو ام وی ام X22‏، دنده ای اسپرت اکسلنت1400/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار620,000,000
قیمت خودرو ام وی ام X22‏، دنده ای اسپرت اکسلنت1399/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار460,000,000
قیمت خودرو ام وی ام X22‏، دنده ای اسپرت لاکچری1400/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار480,000,000
قیمت خودرو ام وی ام X22 PRO‏، اکسلنت1400/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار620,000,000
قیمت خودرو ام وی ام X33 S‏، 5 سرعته اتوماتیک1400/اسپرت اکسنت3 روز پیشقیمت بازار650,000,000
قیمت خودرو ام وی ام X33 S‏، گیربکس CVT1400/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار575,000,000
قیمت خودرو ام وی ام X33 S‏، گیربکس CVT1399/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار550,000,000
قیمت خودرو ام وی ام x55‏، اکسلنت1399/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار810,000,000
قیمت خودرو ام وی ام x55‏، اکسلنت1400/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار850,000,000
قیمت خودرو ام وی ام x55‏، اکسلنت اسپرت1400/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار870,000,000
قیمت خودرو ام وی ام x55‏، اکسلنت اسپرت1399/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار830,000,000
قیمت خودرو آمیکو دو کابین آسنا‏1400/گروه صنعتی آمیکو3 روز پیشقیمت بازار975,000,000
قیمت خودرو ب ام و سری 1 هاچ بک‏، 120i2018/Executive3 روز پیشقیمت بازار2,600,000,000
قیمت خودرو ب ام و سری 1 هاچ بک‏، 120i2018/Premium3 روز پیشقیمت بازار2,500,000,000
قیمت خودرو ب ام و سری 1 هاچ بک‏، 125i2018/Dynamic sport3 روز پیشقیمت بازار3,200,000,000
قیمت خودرو ب ام و سری 1 هاچ بک‏، 125i2018/Dynamic3 روز پیشقیمت بازار3,100,000,000
قیمت خودرو ب ام و سری 2 اکتیوتورر‏، 218i2018/Executive3 روز پیشقیمت بازار2,900,000,000
قیمت خودرو ب ام و سری 2 اکتیوتورر‏، 218i2018/convenience3 روز پیشقیمت بازار2,800,000,000
قیمت خودرو ب ام و سری 3 سدان‏، 320i2018/Legent3 روز پیشقیمت بازار3,200,000,000
قیمت خودرو ب ام و سری 3 سدان‏، 330i2018/Performance3 روز پیشقیمت بازار3,900,000,000
قیمت خودرو ب ام و سری 5 سدان‏، 530i2018/Perfection3 روز پیشقیمت نمایندگی6,500,000,000
قیمت خودرو ب ام و سری 5 سدان‏، 530i2018/Progressive sport3 روز پیشقیمت بازار6,000,000,000
قیمت خودرو ب ام و سری 7‏، 730li2018/Legency sport3 روز پیشقیمت بازار9,500,000,000
قیمت خودرو ب ام و سری 7‏، 730li2018/Individual vip3 روز پیشقیمت بازار10,000,000,000
قیمت خودرو ب ام و سری 7‏، 730li2018/Individual3 روز پیشقیمت10,000,000,000
قیمت خودرو ب ام و سری 7‏، 730li2017/Legency sport lounge3 روز پیشقیمت بازار9,500,000,000
قیمت خودرو ب ام و سری 7‏، 730li2017/Inteligent3 روز پیشقیمت بازار8,000,000,000
قیمت خودرو ب ام و سری 7‏، 730li2017/Individual vip3 روز پیشقیمت بازار8,100,000,000
قیمت خودرو ب ام و X1‏، 252017/Epic3 روز پیشقیمت بازار3,500,000,000
قیمت خودرو ب ام و X4‏، 282017/Exclusive3 روز پیشقیمت بازار5,600,000,000
قیمت خودرو ب ام و X4‏، 282017/Dynamic3 روز پیشقیمت بازار5,400,000,000
قیمت خودرو بایک سابرینا هاچ بک (مونتاژ)‏1398/خودرو داخلی-دیار خودرو3 روز پیشقیمت بازار345,000,000
قیمت خودرو برلیانس کراس‏، 1.65 لیتر1398/سایپا3 روز پیشقیمت بازار520,000,000
قیمت خودرو برلیانس کراس‏، 1.65 لیتر1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار550,000,000
قیمت خودرو برلیانس H220‏، دنده ای1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار290,000,000
قیمت خودرو برلیانس H230‏، اتوماتیک1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار395,000,000
قیمت خودرو برلیانس H230‏، دنده ای1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار325,000,000
قیمت خودرو برلیانس H320‏، 1.65 اتوماتیک1400/سایپا3 روز پیشقیمت بازار555,000,000
قیمت خودرو برلیانس H320‏، 1.65 اتوماتیک1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار532,000,000
قیمت خودرو برلیانس H320‏، 1.65 دنده ای1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار410,000,000
قیمت خودرو برلیانس H330‏، 1.65 اتوماتیک1400/سایپا3 روز پیشقیمت بازار535,000,000
قیمت خودرو برلیانس H330‏، 1.65 اتوماتیک1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار560,000,000
قیمت خودرو برلیانس H330‏، 1.65 دنده ای1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار410,000,000
قیمت خودرو برلیانس H330‏، 1.65 دنده ای1400/سایپا3 روز پیشقیمت بازار425,000,000
قیمت خودرو بسترن B30‏، اتوماتیک1398/گروه بهمن3 روز پیشقیمت بازار530,000,000
قیمت خودرو بسترن B30‏، اتوماتیک1400/خودرو داخلی گروه بهمن3 روز پیشقیمت بازار600,000,000
قیمت خودرو بسترن B30‏، اتوماتیک1399/گروه بهمن3 روز پیشقیمت بازار560,000,000
قیمت خودرو بنز کلاس E‏، E2002018/کلید13 روز پیشقیمت بازار7,200,000,000
قیمت خودرو بنز کلاس E‏، E2002017/کلید4 با سیستم صوتی برمستر3 روز پیشقیمت بازار7,450,000,000
قیمت خودرو بنز کلاس E‏، E2002017/کلید33 روز پیشقیمت بازار6,900,000,000
قیمت خودرو بنز کلاس E‏، E2002017/کلید23 روز پیشقیمت بازار6,600,000,000
قیمت خودرو بنز کلاس E‏، E2002017/کلید13 روز پیشقیمت بازار6,450,000,000
قیمت خودرو بنز کلاس E‏، E2002017/بدون کلید3 روز پیشقیمت بازار6,150,000,000
قیمت خودرو بورگوارد BX5‏، آلتیمیت20183 روز پیشقیمت بازار1,445,000,000
قیمت خودرو بورگوارد BX7‏، آلتیمیت20183 روز پیشقیمت بازار1,750,000,000
قیمت خودرو بی وای دی S6‏1398/کارمانیا3 روز پیشقیمت بازار730,000,000
قیمت خودرو پراید 111‏، SE1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار185,000,000
قیمت خودرو پراید 131‏، SE1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار170,000,000
قیمت خودرو پراید 132‏، SE1398/سایپا3 روز پیشقیمت بازار160,000,000
قیمت خودرو پراید 151‏، SE1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار167,000,000
قیمت خودرو پراید 151‏، SE1400/سایپا3 روز پیشقیمت بازار146,000,000
قیمت خودرو پراید 151‏، SE1400/سایپا3 روز پیشقیمت نمایندگی146,000,000
قیمت خودرو پراید 151‏، پلاس1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار181,000,000
قیمت خودرو پراید 151‏، پلاس1400/سایپا3 روز پیشقیمت بازار172,000,000
قیمت خودرو پژو 2008‏1398/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار1,100,000,000
قیمت خودرو پژو 2008‏1398/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار1,150,000,000
قیمت خودرو پژو 206 ‏، تیپ 21400/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار268,000,000
قیمت خودرو پژو 206 ‏، تیپ 21399/با سی دی پلیر و سنسور عقب ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار257,000,000
قیمت خودرو پژو 206 ‏، تیپ 51399/ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور عقب ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار334,000,000
قیمت خودرو پژو 206 تیپ 51399/ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر و سنسور عقب ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار325,000,000
قیمت خودرو پژو 206 SD V81399/بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه‌ای3 روز پیشقیمت بازار317,000,000
قیمت خودرو پژو 206 SD V81400/بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه‌ای3 روز پیشقیمت بازار377,000,000
قیمت خودرو پژو 207 دنده ای1400/پانوراما ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار366,000,000
قیمت خودرو پژو 207 دنده ای1399/پانوراما ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار369,000,000
قیمت خودرو پژو 207 دنده ای1400/با رینگ فولادی، فرمان برقی، کروز کنترل ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار357,000,000
قیمت خودرو پژو 207 دنده ای1399/با رینگ فولادی، فرمان برقی، کروز کنترل ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار360,000,000
قیمت خودرو پژو 207‏، اتوماتیک1399/پانوراما ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار352,000,000
قیمت خودرو پژو 207‏، اتوماتیک1400/پانوراما ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار350,000,000
قیمت خودرو پژو 207‏، اتوماتیک1399/با رینگ آلومینیومی ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار233,503,000
قیمت خودرو پژو 207‏، اتوماتیک1400/با رینگ فولادی ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار557,000,000
قیمت خودرو پژو 207‏، اتوماتیک1399/با رینگ فولادی ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار527,000,000
قیمت خودرو پژو 207 صندوقدار‏، اتوماتیک1398/با رینگ فولادی ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار515,000,000
قیمت خودرو پژو 207 صندوقدار‏، اتوماتیک1399/با رینگ فولادی ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار550,000,000
قیمت خودرو پژو 207 صندوقدار‏، دنده‌ای1399/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار508,000,000
قیمت خودرو پژو 405‏، GLX بنزینی1399/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار473,000,000
قیمت خودرو پژو 405‏، GLX دوگانه سوز1398/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار520,000,000
قیمت خودرو پژو 405‏، GLX دوگانه سوز1399/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار375,000,000
قیمت خودرو پژو 405‏، SLX1399/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار275,000,000
قیمت خودرو پژو 405‏، SLX1400/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار262,000,000
قیمت خودرو پژو 508‏، GT لاین2017/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار280,000,000
قیمت خودرو پژو پارس‏، LX1400/با رینگ فولادی و ترمز عقب اسه‌ای3 روز پیشقیمت بازار316,000,000
قیمت خودرو پژو پارس‏، LX1399/با رینگ آلومینیومی و ترمز عقب دیسکی3 روز پیشقیمت بازار295,000,000
قیمت خودرو پژو پارس‏، LX1399/با رینگ فولادی و ترمز عقب اسه‌ای3 روز پیشقیمت بازار1,650,000,000
قیمت خودرو پژو پارس‏، اتوماتیک1399/با رینگ فولادی3 روز پیشقیمت بازار343,000,000
قیمت خودرو پژو پارس‏، اتوماتیک1398/با رینگ فولادی3 روز پیشقیمت بازار328,000,000
قیمت خودرو پژو پارس‏، دوگانه سوز1400/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار323,000,000
قیمت خودرو پژو پارس‏، دوگانه سوز1399/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار423,000,000
قیمت خودرو پژو پارس‏، ساده1400/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار400,000,000
قیمت خودرو پژو پارس‏، ساده1399/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار350,000,000
قیمت خودرو تارا دنده ای‏14003 روز پیشقیمت بازار430,000,000
قیمت خودرو تویوتا C-HR‏، تمام چرخ محرک2018/Icon3 روز پیشقیمت بازار2,080,000,000
قیمت خودرو تویوتا C-HR‏، تمام چرخ محرک2018/Style3 روز پیشقیمت بازار2,500,000,000
قیمت خودرو تویوتا C-HR‏، تمام چرخ محرک2018/Lounge3 روز پیشقیمت بازار2,200,000,000
قیمت خودرو تویوتا C-HR هیبرید‏2018/Style3 روز پیشقیمت بازار2,450,000,000
قیمت خودرو تویوتا C-HR هیبرید‏2018/Lounge3 روز پیشقیمت بازار2,300,000,000
قیمت خودرو تویوتا C-HR هیبرید‏2018/Icon3 روز پیشقیمت بازار2,100,000,000
قیمت خودرو تویوتا پریوس‏، تیپ C2017/فول شرکتی3 روز پیشقیمت بازار1,250,000,000
قیمت خودرو تویوتا راوفور‏، دو دیفرانسیل2018/امارات3 روز پیشقیمت بازار3,050,000,000
قیمت خودرو تویوتا راوفور‏، دو دیفرانسیل2018/عمان3 روز پیشقیمت بازار3,200,000,000
قیمت خودرو تویوتا راوفور‏، دو دیفرانسیل2018/الفطیم3 روز پیشقیمت بازار3,100,000,000
قیمت خودرو تیبا هاچ بک‏، EX1399/با رینگ فولادی3 روز پیشقیمت بازار187,000,000
قیمت خودرو تیبا هاچ بک‏، EX1400/با رینگ فولادی3 روز پیشقیمت بازار179,000,000
قیمت خودرو تیبا هاچ بک‏، EX1400/با رینگ فولادی3 روز پیشقیمت نمایندگی125,077,000
قیمت خودرو تیبا هاچ بک‏، پلاس1400/سایپا3 روز پیشقیمت بازار201,000,000
قیمت خودرو تیبا هاچ بک‏، پلاس1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار193,000,000
قیمت خودرو تیبا صندوق دار‏، SX بنزینی1399/با رینگ فولادی سایپا3 روز پیشقیمت بازار173,000,000
قیمت خودرو تیبا صندوق دار‏، SX بنزینی1400/با رینگ فولادی سایپا3 روز پیشقیمت بازار180,000,000
قیمت خودرو تیبا صندوق دار‏، پلاس1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار187,000,000
قیمت خودرو جک جی 4‏1399/کرمان موتور3 روز پیشقیمت بازار465,000,000
قیمت خودرو جک جی 4‏1400/کرمان موتور3 روز پیشقیمت بازار440,000,000
قیمت خودرو جک S3‏، اتوماتیک1399/کرمان موتور3 روز پیشقیمت بازار615,000,000
قیمت خودرو جک S3‏، اتوماتیک1400/کرمان موتور3 روز پیشقیمت بازار590,000,000
قیمت خودرو جک S5‏، 1.5 لیتر اتوماتیک1400/کرمان موتور3 روز پیشقیمت بازار915,000,000
قیمت خودرو جک S5‏، 2.0 لیتر اتوماتیک1400/کرمان موتور3 روز پیشقیمت بازار855,000,000
قیمت خودرو جک S5‏، 2.0 لیتر اتوماتیک1399/کرمان موتور3 روز پیشقیمت بازار820,000,000
قیمت خودرو جِی ام سی S350‏13993 روز پیشقیمت بازار1,250,000,000
قیمت خودرو جیلی GC6‏، اکسلنت1398/خودروسازان بم3 روز پیشقیمت بازار385,000,000
قیمت خودرو چانگان CS 35 (مونتاژ)‏1398/سایپا3 روز پیشقیمت بازار615,000,000
قیمت خودرو چری آریزو 5T‏، IE1400/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار730,000,000
قیمت خودرو چری آریزو 5T‏، TE1400/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار680,000,000
قیمت خودرو چری آریزو 5T‏، TE1399/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار660,000,000
قیمت خودرو چری آریزو 6‏، اکسلنت1400/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار930,000,000
قیمت خودرو چری آریزو 6‏، اکسلنت1399/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار875,000,000
قیمت خودرو چری تیگو 5‏، IE1400/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار810,000,000
قیمت خودرو چری تیگو 5‏، IE1399/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار775,000,000
قیمت خودرو چری تیگو 5‏،TE1400/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار820,000,000
قیمت خودرو چری تیگو 7‏،TE1400/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار1,070,000,000
قیمت خودرو چری تیگو 7‏،TE1399/مدیران خودرو3 روز پیشقیمت بازار985,000,000
قیمت خودرو دانگ فنگ دیگنیتی‏14003 روز پیشقیمت بازار1,240,000,000
قیمت خودرو دانگ فنگ H30 کراس‏1398/با رینگ فولادی ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار480,000,000
قیمت خودرو دانگ فنگ H30 کراس1398/با رینگ آلومینیومی ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار495,000,000
قیمت خودرو دنا معمولی‏1399/با رینگ فولادی و کروز کنترل3 روز پیشقیمت بازار374,000,000
قیمت خودرو دنا معمولی‏1399/با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل3 روز پیشقیمت بازار345,000,000
قیمت خودرو دنا معمولی‏1400/با رینگ فولادی و کروز کنترل3 روز پیشقیمت بازار365,000,000
قیمت خودرو دنا پلاس‏، اتوماتیک توربو1400/ایران خودرو3 روز پیشقیمت نمایندگی495,000,000
قیمت خودرو دنا پلاس‏، اتوماتیک توربو1400/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار530,000,000
قیمت خودرو دنا پلاس‏، اتوماتیک توربو1399/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار393,956,000
قیمت خودرو دنا پلاس‏، دنده ای توربو1400/با سانروف چهار ایربگ ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار465,000,000
قیمت خودرو دنا پلاس‏، دنده ای توربو1399/با سانروف چهار ایربگ ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار495,000,000
قیمت خودرو دنا قیمت خودرو دنا1399/بدون سانروف چهار ایربگ ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار395,000,000
قیمت خودرو دنا قیمت خودرو دنا1400/بدون سانروف چهار ایربگ ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار410,000,000
قیمت خودرو دی اس 3‏20183 روز پیشقیمت بازار1,280,000,000
قیمت خودرو دی اس 6‏20183 روز پیشقیمت بازار1,900,000,000
قیمت خودرو دی اس 7 کراس بک‏، اپرا20183 روز پیشقیمت بازار3,430,000,000
قیمت خودرو رانا LX‏1399/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار249,000,000
قیمت خودرو رانا پلاس1400/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار262,000,000
قیمت خودرو رانا پلاس1399/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار273,000,000
قیمت خودرو رانا پلاس پانوراما14003 روز پیشقیمت بازار310,000,000
قیمت خودرو رانا پلاس پانوراما14003 روز پیشقیمت نمایندگی227,263,000
قیمت خودرو رنو کپچر‏2017/با گرمکن ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار1,030,000,000
قیمت خودرو رنو داستر‏، SE دو دیفرانسیل20183 روز پیشقیمت بازار995,000,000
قیمت خودرو رنو کولیوس‏20183 روز پیشقیمت بازار2,680,000,000
قیمت خودرو رنو پارس تندر‏1398/سایپا3 روز پیشقیمت بازار445,000,000
قیمت خودرو رنو ساندرو‏، اتوماتیک1398/سایپا3 روز پیشقیمت بازار605,000,000
قیمت خودرو رنو ساندرو استپ وی‏، اتوماتیک1398/سایپا3 روز پیشقیمت بازار675,000,000
قیمت خودرو رنو تالیسمان‏، E32018/رنگ مشکی3 روز پیشقیمت بازار2,000,000,000
قیمت خودرو رنو تندر90 ‏، E21398/با رینگ آلومینیوم3 روز پیشقیمت بازار440,000,000
قیمت خودرو رنو تندر90 ‏، پلاس اتوماتیک13993 روز پیشقیمت بازار580,000,000
قیمت خودرو رنو تندر90 ‏، پلاس اتوماتیک1398/با رینگ فولادی ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار580,000,000
قیمت خودرو رنو تندر90 ‏، پلاس دنده ای1398/با رینگ آلومینیوم3 روز پیشقیمت بازار475,000,000
قیمت خودرو ریگان کوپا‏، فلگشیپ13993 روز پیشقیمت بازار1,000,000,000
قیمت خودرو زوتی آریو‏، 1.6 لیتر اتوماتیک1398/سایپا3 روز پیشقیمت بازار365,000,000
قیمت خودرو سانگ یانگ نیو کوراندو‏، پرمیوم پلاس20183 روز پیشقیمت بازار1,650,000,000
قیمت خودرو سانگ یانگ رکستون‏، G420183 روز پیشقیمت بازار2,700,000,000
قیمت خودرو سانگ یانگ رکستون (مونتاژ)‏، G414003 روز پیشقیمت بازار2,860,000,000
قیمت خودرو سانگ یانگ رکستون (مونتاژ)‏، G413993 روز پیشقیمت بازار2,780,000,000
قیمت خودرو سانگ یانگ رکستون (مونتاژ)‏، امپرور14003 روز پیشقیمت بازار3,680,000,000
قیمت خودرو سانگ یانگ تیوولی‏، آرمور20183 روز پیشقیمت بازار1,030,000,000
قیمت خودرو سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ)‏، اسپشیال (توربو)14003 روز پیشقیمت بازار1,430,000,000
قیمت خودرو سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ)‏، آرمور13993 روز پیشقیمت بازار1,050,000,000
قیمت خودرو سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ)‏، سولار13993 روز پیشقیمت بازار1,090,000,000
قیمت خودرو سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ)‏، سولار14003 روز پیشقیمت بازار1,150,000,000
قیمت خودرو سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ)‏، فایتر (توربو)14003 روز پیشقیمت بازار1,290,000,000
قیمت خودرو ساینا EX دنده ای‏1399/با رینگ فولادی سایپا3 روز پیشقیمت بازار184,000,000
قیمت خودرو ساینا EX دنده ای‏1399/با رینگ فولادی سایپا3 روز پیشقیمت بازار194,000,000
قیمت خودرو ساینا پلاس دنده ای‏1400/سایپا3 روز پیشقیمت بازار205,000,000
قیمت خودرو ساینا پلاس دنده ای‏1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار216,000,000
قیمت خودرو ساینا S دنده ای‏1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار200,000,000
قیمت خودرو ساینا S دنده ای‏1400/سایپا3 روز پیشقیمت بازار210,000,000
قیمت خودرو سمند LX‏، EF71399/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار263,000,000
قیمت خودرو سمند LX‏، EF71400/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار280,000,000
قیمت خودرو سمند LX‏، EF7 دوگانه سوز1400/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار320,000,000
قیمت خودرو سمند LX‏، EF7 دوگانه سوز1399/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار343,000,000
قیمت خودرو سمند LX‏، ساده1399/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار261,000,000
قیمت خودرو سمند LX‏، ساده1400/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار248,000,000
قیمت خودرو سمند سورن‏، پلاس1400/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار312,000,000
قیمت خودرو سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ)‏، 2.4 لیتر اتوماتیک1398/ایران خودرو3 روز پیشقیمت بازار1,400,000,000
قیمت خودرو سوئیست DX 3‏14003 روز پیشقیمت بازار870,000,000
قیمت خودرو سیتروئن C3 (مونتاژ)‏1398/با رینگ فرانسوی سایپا3 روز پیشقیمت بازار1,050,000,000
قیمت خودرو شاهین G‏14003 روز پیشقیمت بازار355,000,000
قیمت خودرو فردا 511‏14003 روز پیشقیمت بازار590,000,000
قیمت خودرو فردا SX5‏14003 روز پیشقیمت بازار770,000,000
قیمت خودرو فوتون ساوانا (مونتاژ)‏13993 روز پیشقیمت بازار990,000,000
قیمت خودرو فوتون ساوانا (مونتاژ)‏13983 روز پیشقیمت بازار950,000,000
قیمت خودرو فوتون تونلند‏، 2.0 لیتر1400/یورو 53 روز پیشقیمت بازار920,000,000
قیمت خودرو فوتون تونلند‏، 2.0 لیتر1399/یورو 53 روز پیشقیمت بازار840,000,000
قیمت خودرو فوتون تونلند‏، 2.4 لیتر1398/یورو 43 روز پیشقیمت بازار770,000,000
قیمت خودرو فوتون تونلند‏، 2.8 لیتر1399/یورو 53 روز پیشقیمت بازار880,000,000
قیمت خودرو فوتون تونلند‏، 2.8 لیتر1400/یورو 53 روز پیشقیمت بازار960,000,000
قیمت خودرو فولکس گلف‏، GTI20183 روز پیشقیمت بازار2,380,000,000
قیمت خودرو فولکس پاسات‏20183 روز پیشقیمت بازار2,600,000,000
قیمت خودرو فولکس تیگوان‏‏20183 روز پیشقیمت بازار3,100,000,000
قیمت خودرو فیدلیتی پرایم‏، پنج نفره14003 روز پیشقیمت بازار1,100,000,000
قیمت خودرو فیدلیتی پرایم‏، هفت نفره14003 روز پیشقیمت بازار1,150,000,000
قیمت خودرو کاپرا 2‏، دو دیفرانسیل13993 روز پیشقیمت بازار630,000,000
قیمت خودرو کاپرا 2‏، دو دیفرانسیل14003 روز پیشقیمت بازار655,000,000
قیمت خودرو کوییک اتوماتیک پلاس‏1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار275,000,000
قیمت خودرو کوییک اتوماتیک پلاس‏1400/سایپا3 روز پیشقیمت بازار285,000,000
قیمت خودرو کوییک اتوماتیک پلاس‏1400/سایپا3 روز پیشقیمت نمایندگی274,644,000
قیمت خودرو کوییک دنده ای‏1399/با رینگ فولادی سایپا3 روز پیشقیمت بازار189,000,000
قیمت خودرو کوییک دنده ای‏1400/با رینگ فولادی سایپا3 روز پیشقیمت بازار197,000,000
قیمت خودرو کوییک دنده ای‏1400/با رینگ فولادی سایپا3 روز پیشقیمت نمایندگی165,838,000
قیمت خودرو کوییک دنده ای R‏1399/سایپا3 روز پیشقیمت بازار195,000,000
قیمت خودرو کوییک دنده ای R‏1400/سایپا3 روز پیشقیمت بازار204,000,000
قیمت خودرو کوییک دنده ای R‏1400/سایپا3 روز پیشقیمت نمایندگی175,695,000
قیمت خودرو کوییک دنده ای S1400/سایپا3 روز پیشقیمت بازار220,000,000
قیمت خودرو کی ام سی K7‏14003 روز پیشقیمت بازار1,350,000,000
قیمت خودرو کی ام سی T8‏1400/کرمان موتور3 روز پیشقیمت بازار960,000,000
قیمت خودرو کی ام سی T8‏1399/کرمان موتور3 روز پیشقیمت بازار930,000,000
قیمت خودرو کیا سراتو‏، 2.0 لیتر اتوماتیک20183 روز پیشقیمت بازار1,550,000,000
قیمت خودرو کیا سراتو (مونتاژ)‏، 2.0 لیتر آپشنال1398/سایپا3 روز پیشقیمت بازار1,050,000,000
قیمت خودرو کیا اپتیما‏، 4 سیلندر GT لاین2017/وارداتی3 روز پیشقیمت بازار1,950,000,000
قیمت خودرو کیا اپتیما‏، 4 سیلندر GT لاین2017/شرکتی3 روز پیشقیمت بازار2,000,000,000
قیمت خودرو کیا اپتیما هیبرید‏20183 روز پیشقیمت بازار2,250,000,000
قیمت خودرو کیا سورنتو‏، 4 سیلندر GT لاین20173 روز پیشقیمت بازار3,350,000,000
قیمت خودرو کیا سورنتو‏، 4 سیلندر GT لاین20183 روز پیشقیمت بازار3,850,000,000
قیمت خودرو کیا اسپورتیج‏، 4 سیلندر GT لاین20173 روز پیشقیمت بازار2,330,000,000
قیمت خودرو کیا اسپورتیج‏، 4 سیلندر GT لاین20183 روز پیشقیمت بازار2,540,000,000
قیمت خودرو گریت وال وینگل 5 دو کابین‏، تک دیفرانسیل13973 روز پیشقیمت بازار475,000,000
قیمت خودرو لکسوس NX‏، 200 توربو fsport2017/کلید73 روز پیشقیمت بازار4,900,000,000
قیمت خودرو لکسوس NX هیبرید‏، 300h2017/کلید73 روز پیشقیمت بازار4,550,000,000
قیمت خودرو لکسوس NX هیبرید‏، 300h fsport2017/کلید73 روز پیشقیمت بازار4,700,000,000
قیمت خودرو لکسوس RX‏، 200 توربو fsport2018/کلید83 روز پیشقیمت بازار7,600,000,000
قیمت خودرو لکسوس RX‏، 200 توربو fsport2018/کلید43 روز پیشقیمت بازار7,200,000,000
قیمت خودرو لکسوس RX‏، 200 توربو fsport2018/کلید23 روز پیشقیمت بازار7,050,000,000
قیمت خودرو لوکسژن U6‏14003 روز پیشقیمت بازار985,000,000
قیمت خودرو لیفان X60‏، اتوماتیک1397/کرمان موتور3 روز پیشقیمت بازار430,000,000
قیمت خودرو لیفان X70‏1400/خودروسازان بم3 روز پیشقیمت بازار675,000,000
قیمت خودرو مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ)‏، 2.0 لیتر1398/گروه بهمن3روز پیشقیمت بازار1,250,000,000
قیمت خودرو میتسوبیشی ASX‏، تیپ 420183روز پیشقیمت بازار1,700,000,000
قیمت خودرو میتسوبیشی لنسر‏، 1.8 لیتر اتوماتیک20183روز پیشقیمت بازار1,150,000,000
قیمت خودرو میتسوبیشی میراژ‏20183روز پیشقیمت بازار730,000,000
قیمت خودرو میتسوبیشی اوتلندر‏، تیپ 520183روز پیشقیمت بازار2,250,000,000
قیمت خودرو میتسوبیشی اوتلندر PHEV‏20183روز پیشقیمت بازار2,790,000,000
قیمت خودرو مینی کلاب من‏، S20183روز پیشقیمت بازار2,900,000,000
قیمت خودرو مینی کوپر‏، 5 در20183روز پیشقیمت بازار2,450,000,000
قیمت خودرو مینی کوپر‏، 5 در S20183روز پیشقیمت بازار3,350,000,000
قیمت خودرو مینی کانتری من ‏، S20183روز پیشقیمت بازار3,300,000,000
قیمت خودرو نیسان جوک‏، اسپرت20173روز پیشقیمت بازار1,650,000,000
قیمت خودرو نیسان جوک‏، اسکای پک20173روز پیشقیمت بازار1,200,000,000
قیمت خودرو نیسان جوک‏، اسکای پک20173روز پیشقیمت بازار
قیمت خودرو نیسان جوک‏، پلاتینیوم20173روز پیشقیمت بازار14,500,000,000
قیمت خودرو نیسان ایکس تریل‏20183روز پیشقیمت بازار2,780,000,000
قیمت خودرو نیسان وانت زامیاد‏، بنزین1399/آپشنال با لاستیک رادیال سایپا3روز پیشقیمت بازار277,000,000
قیمت خودرو نیسان وانت زامیاد‏، بنزین1400/آپشنال سایپا3روز پیشقیمت بازار280,000,000
قیمت خودرو نیسان وانت زامیاد‏، بنزین1399/آپشنال سایپا3روز پیشقیمت بازار278,000,000
قیمت خودرو نیسان وانت زامیاد‏، بنزین1399/ با لاستیک رادیال سایپا3روز پیشقیمت بازار270,000,000
قیمت خودرو نیسان وانت زامیاد‏، دوگانه سوز1400/آپشنال سایپا3روز پیشقیمت بازار315,000,000
قیمت خودرو نیسان وانت زامیاد‏، دوگانه سوز1399/آپشنال سایپا3روز پیشقیمت بازار305,000,000
قیمت خودرو نیسان وانت زامیاد‏، دوگانه سوز1399/ سایپا3روز پیشقیمت بازار290,000,000
قیمت خودرو نیسان وانت زامیاد‏، دیزل1399/ سایپا3روز پیشقیمت بازار405,000,000
قیمت خودرو وانت آریسان‏1398/دوگانه سوز ایران خودرو3روز پیشقیمت بازار198,000,000
قیمت خودرو وانت آریسان‏1399/دوگانه سوز ایران خودرو3روز پیشقیمت بازار205,000,000
قیمت خودرو وانت کارا (تک کابین)‏1399/گروه بهمن3روز پیشقیمت بازار268,000,000
قیمت خودرو وانت کارا (تک کابین)‏1400/خودرو داخلی گروه بهمن3روز پیشقیمت بازار283,000,000
قیمت خودرو وانت کارا (دو کابین)‏1399/فرمان هیدرولیک گروه بهمن3روز پیشقیمت بازار285,000,000
قیمت خودرو وانت کارا (دو کابین)‏1400/خودرو داخلی گروه بهمن3روز پیشقیمت بازار298,000,000
قیمت خودرو وانت پادرا‏1400/پلاس سایپا3روز پیشقیمت بازار305,000,000
قیمت خودرو وانت ریچ‏1399/سایپا3روز پیشقیمت بازار645,000,000
قیمت خودرو ولوو XC90‏، اینسکریپشن20173روز پیشقیمت بازار8,000,000,000
قیمت خودرو هاوال H2‏1398/گروه بهمن3روز پیشقیمت بازار805,000,000
قیمت خودرو هایما S5‏، گیربکس CVT1399/ایران خودرو3روز پیشقیمت بازار725,000,000
قیمت خودرو هایما S5‏، گیربکس CVT1400/ایران خودرو3روز پیشقیمت بازار780,000,000
قیمت خودرو هایما S7‏، 1.8 لیتر توربو1398/ایران خودرو3روز پیشقیمت بازار790,000,000
قیمت خودرو هایما S7‏، 1.8 لیتر توربو1400/ایران خودرو3روز پیش860,000,000
قیمت خودرو هایما S7‏، 1.8 لیتر توربو1399/ایران خودرو3روز پیشقیمت بازار820,000,000
قیمت خودرو هایما S7‏، 1.8 لیتر توربو پلاس1400/ایران خودرو3روز پیشقیمت بازار900,000,000
قیمت خودرو هن تنگ X5 (مونتاژ)‏1399/عظیم خودرو3روز پیشقیمت بازار770,000,000
قیمت خودرو هن تنگ X7 (مونتاژ)‏1399/عظیم خودرو3روز پیشقیمت بازار1,030,000,000
قیمت خودرو هیوندای اکسنت (مونتاژ)‏13973روز پیشقیمت بازار890,000,000
قیمت خودرو هیوندای آزرا (گرنجور)‏، 4 سیلندر20193روز پیشقیمت بازار3,170,000,000
قیمت خودرو هیوندای آزرا (گرنجور)‏، 4 سیلندر20183روز پیشقیمت بازار2,850,000,000
قیمت خودرو هیوندای النترا‏، 2.0 لیتر20183روز پیشقیمت بازار1,550,000,000
قیمت خودرو هیوندای النترا (مونتاژ)‏13973روز پیشقیمت بازار1,440,000,000
قیمت خودرو هیوندای i20 (مونتاژ)‏1397/با کیس استارتار اتولایت مانیتور3روز پیشقیمت بازار950,000,000
قیمت خودرو هیوندای سانتافه (ix45)‏، 4 سیلندر دو دیفرانسیل2017/شرکتی3روز پیشقیمت بازار2,400,000,000
قیمت خودرو هیوندای سانتافه (ix45)‏، 4 سیلندر دو دیفرانسیل2017/وارداتی3روز پیشقیمت بازار2,450,000,000
قیمت خودرو هیوندای سانتافه (ix45)‏، 4 سیلندر دو دیفرانسیل2018/وارداتی3روز پیشقیمت بازار2,950,000,000
قیمت خودرو هیوندای سوناتا‏، چهار سیلندر اتوماتیک20173روز پیشقیمت بازار1,760,000,000
قیمت خودرو هیوندای سوناتا هیبرید‏، تیپ 1 (GL)20183روز پیشقیمت بازار1,850,000,000
قیمت خودرو هیوندای سوناتا هیبرید‏، تیپ 2 (GL)20183روز پیشقیمت بازار2,020,000,000
قیمت خودرو هیوندای سوناتا هیبرید‏، تیپ 3 (GLS Plus)20183روز پیشقیمت بازار2,110,000,000
قیمت خودرو هیوندای توسان (ix35)‏، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل2017/وارداتی3روز پیشقیمت بازار2,000,000,000
قیمت خودرو هیوندای توسان (ix35)‏، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل20183روز پیشقیمت بازار2,200,000,000
قیمت خودرو هیوندای توسان (ix35)‏، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل2017/شرکتی3روز پیشقیمت بازار1,950,000,000
قیمت خودرو یوآز پاتریوت‏14003روز پیشقیمت بازار880,000,000
قیمت خودرو یوآز پیکاپ‏، دنده ای14003روز پیشقیمت بازار850,000,000