کمبود سوخت، تشویش دولت و ناامیدی رانندگان در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، در ادامه اعتصاب در پالایشگاه‌های دو شرکت بزرگ توزیع و تولید سوخت در فرانسه، پمپ بنزین‌های این کشور هر روز بیشتر از دیروز خالی از بنزین می‌شوند و رانندگان فرانسوی برای یافتن بنزین در ناامیدی به سر می‌برند.
در برابر پمپ بنزین‌های فرانسه که هنوز امکان توزیع سوخت دارند صدها خودرو صف کشیده و یکی از رانندگان که باک خودرواش تقریباً خالی شده می‌گوید: یک ساعت است که منتظر بنزین زدن هستیم و صف اصلاً تکان نخورده است. من نمیدانم چکار باید بکنیم.
یک راننده دیگر که قبلاً به ۲ پمپ بنزین سر زده و دست خالی مانده به صف اضافه شده و می‌گوید: من همزمان با دیگران به این پمپ بنزین‌ها رفتم که به یکباره علامت اتمام سوخت از سوی مسئولان پمپ بنزین به نمایش درآمد.
به طور کلی کمبود سوخت پمپ بنزین‌ها سراسر فرانسه را درگیر کرده و باعث ناامیدی و کلافه شدن رانندگان و تشکیل صف‌های طولانی در برابر پمپ بنزین‌ها شده است.
۱۲ روز است که کارگران پالایشگاه‌های دو شرکت توتال انرژیز و اسو-اکسان موبیل فرانسه در اعتصاب به سر می‌برند و این اعتصاب ۶۰ درصد تولید سوخت در فرانسه را به کما برده است که برابر با ۷۴۰ هزار بشکه در روز است.
۳ پالایشگاه از ۶ پالایشگاه این شرکت‌ها هم اکنون به طور کامل تعطیل شده است. شرکت توتال انرژیز در سراسر فرانسه ۳۵۰۰ پمپ بنزین دارد که معادل یک سوم کل جایگاه‌های توزیع سوخت فرانسه است و بنزین این پمپ بنزین‌ها در حال تمام شدن است.
دولت فرانسه می‌گوید شمال فرانسه بیشترین کمبود بنزین را دارد و حدود ۲۰ درصد پمپ بنزین‌ها هم اکنون با مشکل مواجه هستند.