کشف ۵۰۰ کیلو کوکائین در کارخانه نستله

به گزارش خبرگزاری مهر پلیس سوئیس اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ کیلوگرم کوکائین را در محموله‌ای از دانه‌های قهوه که به کارخانه نستله رسیده بود، کشف و ضبط کرده است.

پلیس گفت که کارگران کارخانه واقع در رومونت در کانتون فریبورگ در غرب سوئیس به مقامات اطلاع دادند که یک پودر سفید مرموز را در داخل کیسه‌های دانه‌های قهوه پیدا کرده‌اند.

پلیس فریبورگ گفت که کارمندان کارخانه متعلق به غول مواد غذایی سوئیسی “نستله” “هنگامی که در حال خالی کردن کیسه‌های حاوی دانه‌های تازه قهوه بودند، یک ماده سفید ناشناس پیدا کردند.” تجزیه و تحلیل نشان داد که ماده‌ای که پیدا شد کوکائین است.

پلیس با بیان اینکه در بازرسی از پنج محموله «که در همان روز با قطار به کارخانه منتقل شده بودند، بیش از ۵۰۰ کیلوگرم از این ماده مخدر کشف و ضبط شد»، خاطرنشان کرد: در مراحل کشف و ضبط، کنترل امنیتی در مجاورت کارخانه تشدید شد

پلیس تاکید کرد که مقدار کوکائین تولیدات کارخانه را آلوده نکرده است.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات اولیه به این نتیجه رسید که محموله از برزیل وارد شده است، افزود: کوکائین کشف شده بیش از ۸۰ درصد خالص بوده و ارزش آن بیش از ۵۰ میلیون فرانک سوئیس (۵۱ میلیون دلار) برآورد شده است.