کاهش قیمت نفت در بازار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت در ۲ روز گذشته روند نزولی به خود گرفته است و هم اکنون قیمت نقدی نفت برنت به ۹۱ دلار و ۱۷۱ سنت رسیده است.

کاهش قیمت نفت در بازار جهانی

قیمت نفت فروش نقدی وست تگزاس اینترمدیت نیز با ریزش نسبت به دیروز و طبق تصویر زیر به ۸۴ دلار و ۶۶ سنت در صبح پنجشنبه رسید.

کاهش قیمت نفت در بازار جهانی

عملکرد بهتر از پیش بینی شاخص قیمت خرده فروشی به جز خودرو در آمریکا در ریزش اخیر نفت تأثیرگذار بود.