کاهش سه میلیون بشکه ای تولید نفت توسط اوپک پلاس

به گزارش خبرگزاری مهر براساس اطلاعات منتشره شده در رسانه‌های بین المللی گروه اوپک پلاس در ژوئن، ۳ میلیون بشکه در روز کمتر از سهمیه‌های مورد انتظار خود تولید کرد، زیرا تحریم‌ها علیه برخی از اعضا و کاهش سرمایه‌گذاری در برخی دیگر کشورها، توانایی اعضا را برای آرام کردن بحران انرژی در سراسر جهان تضعیف کرد.

این وضعیت نشان‌دهنده شکست دیگری برای دولت آمریکا به رهبری جو بایدن است که امیدوار بود اوپک بتواند تولید خود را افزایش دهد تا اختلالات عرضه روسیه را جبران کند و افزایش هزینه سوخت و تورم را در شرایط گسترده‌تر کاهش دهد.

خبرگزاری روسی اینترفاکس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که نرخ کسری تولید در اوپک پلاس در ژوئن به ۳۲۰ درصد افزایش یافت. همچنین این خبرگزاری اعلام کرد کسری تولید گروه اوپک پلاس از سطح برنامه ریزی شده در ماه گذشته به ۲.۸۴ میلیون بشکه در روز رسیده است.

بیشتر تولیدکنندگان اوپک به دلیل کاهش قیمت‌ها در سال‌های اخیر و همچنین فشار بر سرمایه‌گذاران برای کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی و یافتن منابع جایگزین انرژی، از کمبود سرمایه‌گذاری مزمن رنج برده‌اند.