همراهی انجمن‌های قطعه‌سازی کشور با سایپای نوین

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، در این جلسات مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا با اعضای هیات مدیره دو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو دیدار کردند.

در این جلسات که در دو روز متوالی برگزار شد، مسائل، موانع و مشکلات زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا از سوی زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا مطرح و برای رفع آنها همفکری و تصمیم‌گیری شد.

مدیرعامل گروه سایپا نیز با ارائه گزارشی از شرایط این گروه خودروسازی بر برنامه ریزی مشترک صنعت خودرو کشور اعم از خودروسازان و قطعه سازان برای تحقق اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد.

قطعه سازان کشور نیز اصلاح قراردادهای گذشته و کاهش مطالبات خود از صنعت خودرو را مهمترین پیش نیازهای افزایش تولید برشمردند.

گفتنی است، سلسله نشست های مانع زدائی و پشتیبانی از زنجیره تامین با هدف تحقق برنامه های وزارت صمت در جهت افزایش تولید در گروه خودروسازی سایپا برنامه ریزی و اجرا شده است. پس از برگزاری این دو نشست، مقرر شد ارتباط، هم افزائی و هم سوئی گروه خودروسازی سایپا با انجمن های قطعه سازی کشور هم راستا با برنامه ریزی های وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.