می دانید مهم ترین بخش ها در کارشناسی بدنه خودرو کدام اند؟

کارشناسی بدنه

 سقف خودرو

پر اهمیت ترین قسمت بدنه سقف ماشین می باشد که معمولا در صورت آسیب دیدگی توصیه نمی شود که خودرو خریداری شود زیرا معمولا ضربه به سقف موجب ضربه به ستون ها می شود که البته تاثیر چشمگیری در کارشناسی سلامت ماشین خواهد داشت.

 ستون

ضربه به ستون ها موجب کاهش استقامت بدنه و هم چنین به هم خوردن نشیمن گاه درب ها و گلگیرها مخصوصا رگلاژ درب ها می شود.. پس از بخش سقف و ستون های ماشین، بحرانی ترین بخش بدنه شاسی های جلو عقب هستند.

شاسی

شاسی های جلو اهمیت بیش تری در کارشناسی بدنه خودرو دارند. زیرا ضربه به این قسمت موجب به هم خوردن نشیمن گاه موتور، گیربکس ، رادیاتور و دیگر بخش های اساسی خودرو می شود.

میزان فرمان

تنظیم زوایای فرمان برای همیشه به هم می خورد و سیستم کنترل پایداری ماشین هیچوقت مثل روز اول خود نخواهد شد. در مرحله آخر درب ها و گلگیرها قرار دارند که هر یک با توجه به رنگ شدگی یا تعویض شدگی موجب افت قیمت خودرو خواهند شد.

وضعیت فنی خودرو مورد بررسی قرار می گیرد تا صحت عملکرد قطعات تایید شود. قطعات حیاتی چون موتور، گیربکس ، سنسورها و … که بسیار مهم هستند.