مالیات سنگین بر خانه‌های خالی در ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که مقامات شهر باستانی کیوتوی ژاپن قصد دارند برای خانه‌های خالی مالیات وضع کنند.

مسئولین این شهر خود را برای مقابله با ۱۵ هزار خانه متروکه که به سرعت فرسوده شدن هستند و در این شهر به نام اکیا شناخته شده اند، آماده می‌شوند.

عمده این خانه‌ها در ژاپن پس از مرگ مالکان و امتناع وارثان از اجاره دادن یا فروش آنان فرسوده شده اند به همین دلیل بسیاری فروش چنین خانه‌های را عمداً به تأخیر می اندازه و یا آنها را برای استفاده فرزندان و یا نوه‌ها نگه داشتند، این در حالی است که سال‌ها این خانه‌ها بدون سکنه بوده و کسی در آنها زندگی نمی‌کند.

هدف طرح مالیاتی دولت ژاپن نجات چنین سازه‌هایی قبل از غیرقابل سکونت شدن در بلند مدت است. اقدام پیشنهادی مسئولین شهری کیوتو به گونه‌ای است که از صاحبان فعلی خانه‌های خالی می‌خواهد که هزینه‌ای را به شهرداری بپردازند تا این هزینه‌ها صرف بازسازی بافت فرسوده شهری کیوتو شود.

به گفته مبتکران این طرح، مشوق‌های مالیاتی می‌تواند به اجاره یا فروش خانه‌های خالی در ژاپن منجر شود.

مشکل محله اکیا در ژاپن گسترده است، جایی که جمعیت آن در روز به ۱۵۰۰ نفر کاهش می‌یابد و براساس داده‌های دولت، در سال ۲۰۲۱ جمعیت ژاپن ۶۳۰ هزار نفر کمتر شده است.

آمارهای وزارت امور داخله ژاپن نشان می‌دهد که در مورد خانه‌ها، حدود ۱۴ درصد از موجودی مسکن کشور یا حدود ۸.۵ میلیون خانه تا سال ۲۰۱۸ خالی از سکنه بوده است. بر اساس پیش بینی‌های مؤسسه تحقیقاتی نومارو این تعداد خانه خالی ممکن است تا سال ۲۰۳۸ از ۳۱٪ یا ۲۲ میلیون خانه خالی فراتر رود.

در صورت ارائه طرح مالیاتی کیوتو، این اولین اقدامی است که برای مبارزه با خانه‌های خالی در ژاپن صورت می‌گیرد به طوری که کارشناسان معتقدند این امر می‌تواند به الگویی برای سایر دولت‌های محلی تبدیل شود.

هیرویوکی ناکاگامی، که مسئول سیستم مالیاتی خانه‌های خالی در ژاپن است انتظار دارد این امر در سراسر ژاپن گسترش یابد به طوری که این خانه‌های خالی برای دیگر افراد قابل سکونت باشد.