قیمت نفت روندصعودی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر قیمت نفت در اوایل مبادلات روز گذشته در بحبوحه عدم قطعیت در مورد انتظارات تقاضا بر اساس نظرات متناقض اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی کاهش یافت، اما با کاهش نگرانی‌ها از رکود، قراردادهای نفت خام به سمت افزایش هفتگی پیش می‌رود.

براین اساس بهای معاملات آتی نفت برنت با ۳۴ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش به ۹۹.۲۶ دلار در هر بشکه رسید؛ همچنین قیمت نفت خام وست تگزاس اینتر مدیت با ۳۴ سنت یا ۰۳ درصد کاهش به ۹۴ دلار در هر بشکه رسید.

نفت برنت در طول هفته به سمت افزایش بیش از ۴ درصدی در هفته پیش می‌رود و بخشی از ضررهای هفته گذشته را جبران می‌کند، زمانی که در بحبوحه نگرانی از افزایش تورم و نرخ‌های بهره که بر رشد اقتصادی و تقاضا تأثیر گذاشت.

در مورد وست تگزاس اینترمدیت، در آستانه رسیدن به افزایش هفتگی بیش از ۵ درصد است که حدود نیمی از ضرر هفته گذشته را جبران می‌کند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز پنجشنبه پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ را ۲۶۰ هزار بشکه در روز کاهش داد. اکنون انتظار دارد تقاضا برای نفت ۳.۱ میلیون بشکه در سال افزایش یابد.

این در تضاد با چشم انداز آژانس بین المللی انرژی است که پیش بینی خود را برای رشد تقاضا به ۲.۱ میلیون بشکه در روز به دلیل تغییر به نفت به جای گاز برای تولید برق در نتیجه قیمت‌های بالای بین المللی گاز رساند.