قیمت نفت در بازارهای جهانی از ۱۲۰ دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت شاخص نفت خام برنت دریای شمال امروز (۴ فروردین ماه) در بازارهای جهانی نسبت به آخرین قیمت‌های روز گذشته با ۳ دلار و ۷۲ سنت افزایش به ۱۲۰ دلار و ۷۲ سنت رسیده که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۳.۹۱ درصد افزایش را به خود دیده است.

همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازارهای جهانی با ۲ دلار و ۹۱ سنت افزایش به ۱۱۳ دلار و ۶۱ سنت در هر بشکه رسید که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۳.۰۵ درصد افزایش را به خود دیده است.

قیمت نفت برنت دریای شمال روز جاری نسبت به ۵ روز پیش با افزایش ۱۲.۷۹ درصد یا ۱۳ دلار و ۶۴ سنتی روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش رشدی ۲۶.۰۵ درصدی یا ۲۴ دلار و ۸۶ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با افزایشی ۴۰.۳۲ درصدی یا ۳۷ دلار و ۲۵ سنتی روبرو شده است.

از طرف دیگر قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت روز جاری نسبت به ۵ روز پیش با افزایش ۱۱.۶۵ درصدی یا ۱۱ دلار و ۸۴ سنتی روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش با رشد ۲۴.۸۰ درصدی یا ۲۲ دلار و ۵۵ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با افزایش ۴۳.۱۵ درصدی یا ۳۴ دلار و ۲۱ سنتی روبرو شده است.