ریزش قیمت نفت در بازار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت در بازار جهانی با کاهش ارزش مواجه شده است، قیمت نقدی نفت برنت امروز با کاهش نسبت به دیروز به ۹۶ دلار و ۸۵۴ سنت رسید.

ریزش قیمت نفت در بازار جهانی

قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با کاهش نسبت به دیروز به قیمت ۹۰ دلار ۳۰۳ سنت رسید.

ریزش قیمت نفت در بازار جهانی